Home

Labyrintkjuke

  Cerrena unicolor

Slingerticka

Foto Kristin Vigander VE Skravestad Stokke oktober 2010
Mikroskopert av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander VE Skravestad Stokke
Mikroskopert av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander VE Skravestad Stokke oktober 2010
Mikroskopert av Leif Ryvarden
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Familie Coriolaceae
Farge Først gulhvit til grå, senere ofte grønnfarget av alger
Størrelse  
Overside Fruktlegemene er konsollformete eller resupinate. De vokser ofte taklagt, eller er sammenflytende. Oversiden er børsthåret og sonet
Underside Porelaget er blekhvitt eller gråtonet. porene danner et labyrintisk mønster.
Kjøtt Uspiselig
Voksested Vanlig. På forskjellige løvtrær, helst bjørk. Sjelden gran
Tid Hele året
 
Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009
Bestemt av Kåre Homble
 
Foto Norman Hagen mars 07 Kotøya på død lind
Bestemt av Anita Mechlenborg
Godkjent av Tove H. Dahl
Foto Norman Hagen mars 07 Kotøya på død lind
Bestemt av Anita Mechlenborg
Godkjent av Tove H. Dahl
Foto Norman Hagen mars 07 Kotøya på død lind
Bestemt av Anita Mechlenborg
Godkjent av Tove H. Dahl
 
 
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva des 2009
Bestemt (mikroskopert) av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva des 2009
Bestemt (mikroskopert) av Leif Ryvarden