Home

Oransjekjuke (trodde tidligere at det var Laksekjuke)

  Hapalopilus aurantiacus

 

 

 
Foto Kristin Vigander Skihytta Lørenskog august 2009 - på granstubbe. Bestemt som laksekjuke. Belegg sendt inn.
Mikroskopert av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander Skihytta Lørenskog august 2009 - på granstubbe
Mikroskopert av Leif Ryvarden
 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig

Laksekjuke er sjelden og rødlistet.

Familie Poriales - hapalopilaceae
Farge Rødgult - lakserosa
Størrelse 3-8 cm bred, 4-8 cm tykk
Fruktlegemer resupinate. Unge eksemplarer er saftig myke, når de blir eldre blir de tørrere og fastere
Sporer Hyfene har bøyler
Kjøtt Rødgult kjøtt, uspiselig
Voksested Som regel på furu. men denne er funnet på gran
Tid Høst.
   
Foto Kristin Vigander Skihytta Lørenskog september 2009