Home

Oksetungesopp

Fistulina hepatica
Beefsteak fungus
Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Unge eksemplarer av soppen er spiselig, men bør pga innholdet av garvesyre utvannes et døgn før tilberedning.

Sjelden og rødlistet

Familie Polyporales - fistulinaceae
Farge kjøttrød, vinrød eller brunrød
Størrelse 10-25 cm bred, 3-6 cm tykk
Hatt Oversiden slimet i funktig vær. Knudrete av små vorter som minner om tungepapiller.
Underside Porelaaget er først gulhvitt, senere rødbrunt. Rørene er centimeterlange og vokser fritt fra hverandre (mens de er sammenvokste hos rørsopper og kjuker). Hos unge sopper er rørmunningene tette.
Sporer
Stilk
Kjøtt Seigt, fibret kjøtt som minner om muskelvev, avgir rikelig med vinrød væske. Lukt og smak syrlig.
Voksested På gamle eiketfær, ofte nær foten eller på en fri rot i lunder og parker.
Tid
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander Drangedal oktober 2019