Home

Ospehvitkjuke

Antrodia pulvinascens


 
Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Meripilaceae
Farge
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer
Stilk
Kjøtt  
Voksested