Home

Ospeildkjuke

Phellinus tremulae
Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007 på osp
Bekreftet av Anita Mechlenborg
Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007 på osp
Bekreftet av Anita Mechlenborg
Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007 på osp
Bekreftet av Anita Mechlenborg
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Broddsoppfamilien (Hymenochaete)
Farge Grå til gråsvart
Størrelse 4-10 cm bred, 3-7 cm tykk ved basis
Oversude Oversiden er jevn, ofte oppsprukket. Kanten er ganske skarp og noe buktet.
Underside Porelaget er gråbrunt til mørk brunt, nedløpende. Porene er runde, 5-6 pr. mm.
Sporer
Stilk
Kjøtt Hardt og brunt
Voksested På levende eller død osp og poppel. Vanlig i hele landet.
Tid Hele året
   
Foto Kristin Vigander AA Søgne mai 2014    
Foto Norman Hagen Stavnes 6.5.06 Foto Norman Hagen Stavnes 6.5.06 Foto Kristin Vigander januar 2009