Home

Pastellkjuke

Rhodonia placenta
 
Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015 Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015
 

Pastellkjuke er rødlistet EN - Sterkt truet

DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uslpiselig
Familie Polyporaceae
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk
Voksested  
Tid