Home

Rødrandkjuke

Fomitopsis pinicola
Red banded polypore
Foto Kristin Vigander TE Skien september 2005   Foto Kristin Vigander AK Bærum Isi mai 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Familie Fomitaceae
Voksested På råtten ved i skogen. Spredt, sjeldnere nordover.
Tid
Slik kan rødrandkjuke se ut som helt ung Foto KV Lysakerelva september 2006 Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander AK Semsvann august 2008
 
 
Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Bøylestad august 2009