Home

Rotkjuke

  Heterobasidion annosum

Pine root rot
Rodfordærver

Rotticka

Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 06
Funnet og bestemt av Kristin Vigander
Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 06
Funnet og bestemt av Kristin Vigander
Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 06
Funnet og bestemt av Kristin Vigander
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Uspiselig

Familie  
Farge brunrød, kanelbrun til svartbrun med hvit kant
Størrelse 5-15 cm bred, 1-1.5 c,m tykk
Hatt Fruktlegemer treharde, konsollformet eller resupinate. Oversiden matt, knudret og svakt sonet.
Underside Porelaget er iøynefallende hvitt til fløtehvitt, og langt nedløpende. Porene runde til kantet, 2-4 pr mm
Sporer  
Stilk  
Kjøtt Kjøttet er gulhvitt og nesten trehardt
Voksested Flerårig, vokser på røtter og stubber av bartrær, men også på løvtrær. Vanlig i hele landet. Gjør stor skade på granskog i alle alderstrinn.
Tid Flerårig.
 
 
Foto Trine Parmer Foto Trine Parmer