Home

Rutetømmerkjuke

Antrodia xantha


Foto Kristin Vigander ØF Tistedal oktober 2014 (kjuketreff) Foto Kristin Vigander ØF Tistedal oktober 2014 (kjuketreff)  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Fomitopsidacea
Farge
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer
Stilk
Kjøtt  
Voksested