Home

Skjellkjuke

  Polyporus squamosus
Dryad's saddle
Foto Tove Hafnor Dahl Strømsbu gård Arendal mai 2010 Foto Tove Hafnor Dahl Strømsbu gård Arendal mai 2010 Foto Kristin Vigander Comosjøen Italia april 2011
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Polyporaceae
Farge Blek gul til okergul
Størrelse 20-30 cm
Overside Nyre-eller halvsirkelformet, tidvis nesten runde. Fra siden noe sadelformet. Kledd med skjell som er ordnet konsentrisk
Underside Porelag hvitt til fløtehvitt, nedløpende
Sporer  
Stilk Kort, kraftig, ofte sidestilt, svart mot basis
Kjøtt Hvitt og seigt. Sterk melaktig lukt, mild smak
Voksested Levende eller døde stammer av løvtrær. Relativt sjelden, men funnet i hele landet
Tid Fra forsommer til høst.
 
 
Foto Kristin Vigander Comosjøen Italia april 2011 Foto Kristin Vigander Comosjøen Italia april 2011