Home

Skorpekjuke

  Datronia mollis
Common Mazegill
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 09
Bestemt av Tove Hafnor Dahl
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 09
Bestemt av Tove Hafnor Dahl
Foto Tove Hafnor Dahl TE Gisholt Skien, på hassel
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Informasjon

Familie Polyporaceae
Farge Mørk brun til svartbrun
Størrelse Fruktlegemer 5-12 cm brede
Overside Fruktlegemer konsollformet eller resupinate, overside smal, kanten skarp
Underside Nedløpende, lyst grått porelag
Sporer  
Stilk  
Kjøtt Kjøttet tynt, markerer grensen til oversiden med en mørkere sone
Voksested Døde stammer og grener av løvtrær
Tid Høst til vår
 
Foto Tove Hafnor Dahl, TE Re, på lønnelåg Foto Tove Hafnor Dahl, VE Veldre Larvik, på bøkegrein Foto Kristin Vigander AK Minnesund oktober 2015
Bestemt av Kåre Homble