Home

Svart ildkjuke

Phellinus nigricans

Foto Kristin Vigander Lysakerelva juni 2008
på levende alm
Bestemt av Leif Ryvarden

Foto Kristin Vigander Lysakerelva juni 2008
Bestemt av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander Lysakerelva juni 2008
Bestemt av Leif Ryvarden
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Informasjon
Informasjon

Familie Hymenochaetaceae - Broddsoppfamilien
Farge Gråsvart til svart
Størrelse 8-15 cm brede
Hatt konsoll- eller hovformet, hard som ved. Grovt furet, ogte oppsprukket overside. Skarp og bruntonet kant hos yngre eksemplarer
Underside Porelaget er brunt, ikke nedløpende
Sporer Hvite
Stilk
Kjøtt Hardt
Voksested Flerårig, vanlig på bjørk i hele landet. sjelden på or
Tid Hele året