Home

Svartstilkkjuke

  Polyporus melanopus

Foto Norman Hagen Lensmannseter, Skien september 2005
Bestemt av Gunvor Bollingmo
Foto Norman Hagen Lensmannsseter september 2005 Foto Kristin Vigander Sundsvall Sverige august 2012
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Informasjon

Familie Polyoporaceae
Farge Matt grågul til mørkere gulbrun
Størrelse 5-9 cm bred
Hatt Utbredt, mer eller mindre traktformet, mykt bølget kant
Underside Hvitt porelag - nedløpende
Sporer  
Stilk Midtstilt. 2-5 cm høy
Kjøtt Hvitt, læraktig
Voksested Mindre vanlig i hele landet, vokser på røtter eller begravd løvved, i rik løvskog
Tid  
 
Foto Kristin Vigander Sundsvall Sverige august 2012