Home

Vifterynkesopp

  Plicatura crispa
Crimped gill
Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007 på hasselgadd Funnet av Kristin Vigander Bestemt av Anita Mechlenborg Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007
Funnet av Kristin Vigander
Bestemt av Anita Mechlenborg
Foto Kristin Vigander Mule Varde mars 2007
Funnet av Kristin Vigander Bestemt av Anita Mechlenborg
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Informasjon
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner  
 
  Foto Kristin Vigander Lysakerelva desember 2007 Foto Kristin Vigander Lysakerelva desember 2007