Home

Vortekjuke

Antrodiella serpula
 
Foto Kristin Vigander Jerikobakken juni 2013
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Jerikobakken juni 2013  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Fra Kåre Homble:

Ja, har sett på den.  Finner ingen sporer, men den har, i tillegg til tjukkveggetete usepterte tramahyfer, forgreinete, tjukkveggete tramahyfer med enkelte septae, og de har bøyler, så det er ganske sikkert vortekjuke.  

Kjuka het på latin fram til 2006 Antrodiella (d.v.s. oppr. først Polyporus, så Trametes, fram til 1982) hoehnelii etter beskrivelse av Bresadola 1912.  I 2006 fant Wjacheslav Spirin ut at den er identisk med det som Karsten 1887 kalte Bjerkandera serpula (typeeksemplaret er fertilt, og vokser ifølge Spirin på orekjuke Inonotus radiatus –  ifølge Saccardo 1888 vokste den ikke orekjuke (“nec non supra Inonotus radiatus”), men på barken av gråor).  (Miettinen, Niemelä & Spirin (2006): Northern Antrodiella species: the identity of A. semisupina, and type studies of related taxa.)  Belegget (typeeksemplaret) for Bresadolas Antrodiella hoehnelii er også sterilt (!), og det vokste ikke på orekjuke.  (Ifølge Saccardo 1921 vokste den på stammer av bøk og agnbøk.)

Men av de internasjonale nomenklaturbasene er det bare Mycobank som nevner at A. serpula og A. hoehnelii er synonymer, f. eks. ikke de tre anerkjente Index Fungorum, Catalogue of Life og Cyclopedia of life, der Antrodiella hoehenlii og Antrodiella serpula er egne og forskjellige arter.

Men, om vi følger Spirins oppfatning: vortekjuke = Antrodiella serpula


Familie
Phanerochaetaceae
Farge 
Størrelse 
Hatt  
Underside 
Sporer 
Stilk
Kjøtt  
Voksested 
Tid