Home

Kratersopp

Amphinema byssoides
Foto Kristin Vigander Halden oktober 2014 Foto Kristin Vigander Halden oktober 2014 Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda oktober 2015 (kjuketreff Hurdal)
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.


Familie  
Farge  
Størrelse  
Overside  
Underside  
Sporer
Stilk
Kjøtt  
 
Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda oktober 2015 (kjuketreff Hurdal) Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda oktober 2015 (kjuketreff Hurdal) Foto Kristin Vigander Nesodden oktober 2010