Home

Mild gulkremle

Russula claroflava
Foto Kristin Vigander Baneheia september 2006    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen er spiselig og god, - men vær 100 % sikker på at du har riktig sopp !! Oppslagsbøker er ikke godt nok.
Kjøttet er hvitt og fast. Ingen utpreget lukt, smaken er noe skarp, men den skarpe smaken forsvinner ved tilberedning.
Farge Gul
Størrelse 5-10 cm hatt, stilk 4-10 cm høy
Hatt Hvelvet til flat, sterkt gul hatt
Underside Tete, avrundete skiver, lysegule og i full lengde (alle når stilken). Gråner med alderen og ved skade
Sporer Oker
Stilk Hvit sitlk, blir grå med alderen
Fot Sylindrisk eller tønnefomret
Voksested Danner mykorrhiza med bjørk i så fuktig eller myrlendt skog at torvmose kan dekke skogsbunnen. Vanlig i hele landet
Tid Sommer-høst
Andre som ligner Skarp gulkremle
Foto Kristin Vigander BU Bremsåsen august 2008 Foto Kristin Vigander BU Bremsåsen august 2008 Foto Kristin Vigander BU Bremsåsen august 2008