Home

Mandelkremle

Russula integra
Foto Kristin Vigander Hole september 2005    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen er spiselig og god, - men vær 100 % sikker på at du har riktig sopp !! Oppslagsbøker er ikke godt nok.
Farge Mørkt sjokoladebrun, lysebrun til gulbrun - eller brunfiolett eller rødfiolett
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Først nesten rund, senere hvelvet til utbredt med nedsunket midtparti
Underside Skivene er først hvitaktige, blir senere okergule, påfallende tykke og fjernstilte
Kjøtt Hvitt og hardt kjøtt. Behagelig lukt, smak mild og nøtteaktig
Sporer Oker
Stilk Stilk 5-10 cm høy, 1-3 cm tykk, fast og jevnbred. Ofte hvit, men blir noen ganger rødtonet
Fot
Voksested Vokser med gran, helst blandings- og barskog
Tid Sommer-høst
 
   
Foto Kristin Vigander BU Ringerike juni 2013