Home

Svartkremle

  Russula nigricans
Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014
Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014 Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge Gråhvit- brungrå som ung, blir mørkegrå til sotsvart
Størrelse 7-15 cm bred
Hatt Nedsunket midtparti
Underside Tykke skiver, fjernstilte med ulik lengde
Sporer Vortete, svakt nettmønster, hvite
Kjøtt Rødner ved overskjæring, mild smak
Stilk 4-7 cm høy, 2-4 cm tykk, jevnbred og hard
Fot  
Voksested Med løvtrær, ganske vanlig
Tid Sommer og høst
Andre som ligner