Home

Kronebeger

  Sarcosphaera coronaria
 

Foto Norman Hagen Langesund juni 2007 Foto Norman Hagen Langesund juni 2007 Foto Kristin Vigander BU Bjerkedokk juni 2014
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Innsiden av begeret gråfiolett til brunfiolett. Utsiden hvitaktig med lilla tone.
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Fruktlegemet dannes under jordskorpen, der det er kulerundt og lukket. Sprekker opp i jordskorpen, og blir stjerneformet.
Underside  
Sporer  
Stilk Stilk mangler
Fot  
Voksested Sjelden og rødlistet. Kalkrik barskog, helst furuskog. Funnet i Buskerud, Nordland, Telemark og Troms
Tid Sent om våren og sommeren
Andre som ligner  
 
     
Foto Kristin Vigander BU Bjerkedokk juni 2014