Home

Lavnavlesopp

  Omphalina hudsoniana
   
Foto Norman Hagen Lom aug 2004    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Voksgul til aprikosgul, blekere i tørke.
Størrelse 1-2 cm bred, 2-3 cm høy
Hatt Hatten er hvelvet til utbredt, navlet, stripete kant.
Underside Skiver tykke, fjernstilte, nedløpende, voksgule
Sporer  
Stilk Stilk finlodden, gulhvit, mer eller mindre syrinlilla tone.
Fot  
Kjøtt  
Voksested Relativt vanlig i nordlige strøk og i fjellet. Vokser om høsten med algen coricium viride, på torvjord, blant moser osv.
Tid