Home

Lindtneria trachyspora

  Lindtneria trachyspora
 
 
Foto Kåre Homble Foto Tove Hafnor Dahl Tromøy oktober 2006  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
 

  Foto Kåre Homble