Home

Lodden begermorkel

Helvella macropus
Foto Norman Hagen Stavnes september 2008   Foto Anita Mechlenborg
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Grå-gråbrun
Størrelse 1-3 cm bred
Fruktlegeme Ovalt skålformet, svvakt innbøyd kant
Underside lys grå.,lodden
Sporer
Stilk 3-7 cm høy, blek ved basis, lodden
Fot
Voksested Jord eller morken ved, løv- eller blandingsskog, ganske vanlig i hele landet
Tid sommer-høst
 
 
Foto Kristin Vigander BU Vikersund august 2009 Foto Kristin Vigander BU Vikersund august 2009