Home

Matblekksopp

Coprinus comatus
Foto Kristin Vigander Jar september 2005 Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Jar september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
God matsopp med særegen aroma, lite holdbar. Må tilberedes kort tid etter plukking.
Farge Hvit, blir grålig - svart etterhvert
Størrelse 5-15 cm høy
Hatt Avlang og hvit som ung, eventuelt med noe grå egg, senere med kraftige skjell, hvit overflate og avlang sylindrisk form.
Underside Skiver hvite som ung, senere rosa, til slutt svarte av sporene, oppløses i en væske som kan minne om blekk.
Sporer Svarte
Stilk Temmelig kraftig, slett, hvit, med ring som sitter lavt og som snart faller av.
Kjøtt Hvitt. Behagelig duft, mild smak
Voksested På næringsrik, kulturpåvirket mark, i gressplener, langs veikanter osv
Tid Mest om høsten
Foto Kristin Vigander Jar september 2005   Foto Krisitn Vigander Løkkeåsen august 2008