Home

Melsopp

Clitopilus prunulus
Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Kristin Vigander Skien september 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Sterk lukt av ferskt, fuktig mel. utmerket matsopp med mykt hvitt kjøtt.
Farge Lyst gråhvit
Størrelse 2-6 cm bred, 6-12 cm høy
Hatt Hvelvet til traktformet hatt. Kan ha innrullet kant. Lyst gråhvit hatt.
Underside Nedløpende, tettstilte, lyst rosa skiver
Sporer Lyst rosa
Stilk Midt- eller noe sidestilt, samme farge som hatten.
Fot
Voksested Oftest i åpen gressmark i sur, humusrik skog. Eller plener og parker, nær trær. Vanlig i hele landet. Vokser noen få sammen eller i grupper.
Tid Høst
Andre som ligner Lumsk traktsopp, gråhvit traktsopp, giftig rødskivesopp
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Bremsåsen august 2008 Foto Kristin Vigander Bremsåsen august 2008