Home

Mørk åkersopp

Agrocybe erebia

Foto Kristin Vigander BÆ Konglungen september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder

Foto Kristin Vigander BÆ Konglungen september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
Foto Kristin Vigander BÆ Konglungen september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Kastanjebrun-gråbrun
Størrelse 4-7 cm bred
Hatt Hvelvet til utbredt med lav pukkel, ujevnt furet. Hattkanten er stripet, ofte ujevnt buktet.
Underside Skivene er gråbrune
Sporer Sporepulver brunt
Stilk Stilk 4-6 cm høy, har utvidet basis. Brunaktig, mørkner ved berøring. Ringen er velutviklet, har stripete overside.
Fot
Kjøtt Kjøttet er brunaktig, ubetydelig lukt og smak
Voksested Mindre vanlig, funnet til Nord-Trøndelag. Blant gress eller på naken jord i parker og løvskog.
Tid Sommer og høst