Home

Liten luthette

Mycena leptocephala

 

Foto Kristin Vigander BU Mølen juni 2015
Bestemt av Gro Gulden
Foto Kristin Vigander BU Mølen juni 2015
Bestemt av Gro Gulden
Foto Kristin Vigander BU Mølen juni 2015
Bestemt av Gro Gulden
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
uspiselig
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid