Home

Melkehette

Mycena galopus
Milking bonnet
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Varierer fra gråhvit til gråsvart
Størrelse 1-2 cm bred
Hatt Klokkeformet, radiært furet, tørr og glatt
Underside Hvite til gråbrune skiver
Sporer
Stilk 4-7 cm høy, gråhvit til gråsvart
Kjøtt Uspiselig. Ubetydelig lukt og smak.Melkesaft
Voksested Vanlig i hele landet. På marken i løv- og barskog
Tid Sommer og høst
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008