Home

Okerpiggflak

  Steccherinum ochraceum
 
Foto Tove Hafnor Dahl VE Larvik på bøkegrein januar 2009 Foto Kristin Vigander Bokemoa Stokke september 2010 Foto Kristin Vigander Bokemoa Stokke september 2010
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Familie Steccherinaceae
Farge  
Størrelse  
Overside  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid