Home

Oransje elgbeger

  Thelebolus terrestris (byssonectria terrestris)
 
Foto Kristin Vigander Isi 6.mai 2006 Foto Kristin Vigander Isi 6.mai 2006  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Oransjerød
Størrelse Fruktlegemet er 0.2-0.5 cm bredt
Oversiden Fruktlegemet er nesten kulerundt eller grunt urneformet
  Asomycet (sekksporesopp)
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested På gjødsel eller urinflekker av elg og rådyr
Tid Våren
Andre som ligner