Home

Oremuslingsopp

  Crepidotus versutus
Lyssporet muslingesopp
Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015 Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015 Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015
 DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge 
Størrelse 
Hatt 
Underside 
Sporer 
Stilk 
Kjørr 
Voksested 
Tid 
Forvekslingsarter