Home

Orerørsopp

Gyrodon lividus
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig
Farge Blek gul, grågul eller gulbrun
Størrelse 4-10 cm bred
Hatt Hvelvet med innbøyd kant, ofte uregelmessig form
Underside Blek gult, gulgult til olivengult. Noe nedløpende, vanskelig å løsne fra hatten. Rørmunningene små til å begynne med, blir etterhvert vide. Raskt blågrønne ved berøring.
Sporer Gulaktige, glatte, ellipsoide
Stilk 3-7 cm høy, gul, blir brunaktig. Vanligvis noe bøyd
Fot
Kjøtt Mykt blekgult kjøtt, blir raskt blått, senere rustbrunt. Mild lukt og smak.
Voksested Vokser med svartor og gråor i gressvokste strandkanter og orekratt.
TidSommer og høst
Andre som ligner