Home

Oreskjellsopp

Alder scalycap Pholiota alnicola
Foto Kristin Vigander september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
Foto Kristin Vigander september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
Foto Kristin Vigander september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Strophariaceae - Kragesoppfamilien
Farge Gul, gjerne med bruntonet midtparti
Størrelse 2-8 cm bred
Hatt Klokke- til halvkuleformet, etterhvert hvelvet, glatt og klebrig i fuktig vær. Hattkanten har ofte trådete hyllerester
Underside Skiver først blekt gule, deretter rustbrune, noe nedløpende
Sporer Brunt sporepulver
Stilk 6-12 cm høy, øverst gul, nedover brunlig og trådet
Kjøtt Lys gult kjøtt, rødbrunt i stilkbasis. Lukt søtlig fruktaktig, smak mild
Voksested Tette klynger på stubber og døde stammer av løvtrær, gjerne or
Tid Høst
Andre som ligner  
Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008
 
 
Foto Kristin Vigander Halden oktober 2014 (kjuketreff) Foto Kristin Vigander Halden oktober 2014 (kjuketreff)