Home

Ospelærskål

Encoelia fascicularis

 


 
Foto Tove Hafnor Dahl Lille Gerstadvann april 2008 Foto Tove Hafnor Dahl Lille Gerstadvann april 2008  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Brun - svartbrun
Størrelse  
Fruktlegemer Uregelmessig skål- eller skiveformet. Seige, lukker seg noe i tørke. Kanten er lys og fintannet.
Underside Utsiden er gråmelet
Sporer  
Stilk Mangler helt
Fot
Voksested Døde grener av osp, ganske vanlig.
Tid Hele året i tallrike, tette grupper

Foto Tove Hafnor Dahl Lille Gerstadvann april 2008