Home

Blek piggsopp

Hydnum repandum
Foto Kristin Vigander september 2005   Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
God matsopp
Farge Lys blekgul
Størrelse 5-15 cm bred, 3-7 cm
Hatt Hatten er hvelvet eller nedtrykt i midten, ofte uregelmessig form. Oversiden glatt eller lett filtet.
Underside Skjøre pigger
Sporer Hvite
Stilk Stilken er massiv, og noe sidestilt.
Voksested Vanlig i hele landet
Tid Sommer-høst
Andre som ligner Rødgul piggsopp, men denne er mindre, har midtstilt stilk, og er ikke like god matsopp