Home

Børstepiggsopp

Hericium cirrhatum
Foto Kristin Vigander VE Stensrud (ved E18) september 2008
På død bjerk
Foto Kristin Vigander VE Stensrud september 2008 Foto Kristin Vigander VE Stensrud september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Hvit - hvitgul, kan etterhvert få en rosa tone
Størrelse  
Overside Meget varierende, flere sammenvokste hatter. Kjøttfull, tunge- eller muslingformet. Oversiden er ujevn og bestrødd med vorter eller sterile pigger
Underside 10-15 mm lange pigger
Sporer
Stilk  
Kjøtt Lyst og elastisk kjøtt
Voksested Stubber og stammer av løvtrær, helst bjørk
Tid Høst