Home

Duftbrunpigg

Hydnellum suaveolens
Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008 Foto Tove Hafnor Dahl Burås-Seljestøl september 2008 Foto Kristin Vigander Aurskog - Høland august 2009
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge I fuktig vær gulbrun-brunfiolett med hvit kant, i tørt vær matt hvit til blåfiolett
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Form uregelmessig med ujevnt buktet utside
Underside Pigger 3-4 mm lange, først lys lilla til blålilla, senere brunaktig med lysere spisser
Sporer Brunlige
Stilk 3-8 cm høy, tappformet og mørk blåfiolett
Kjøtt Seig, læraktig konsistens, ved overskjæring framtrer som mørkere blått. Behagelig duft.
Voksested Hovedsakelig i moserik granskog. Relativt vanlig i Sør-Norge, funnet nord til Bodø
Tid Høst
Andre som ligner
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013