Home

Porselenshatt

  Oudemansiella mucida
Foto Tove Hafnor Dahl Søm, Grimstad oktober 2006. Død bøk Foto Tove Hafnor Dahl Søm, Grimstad oktober 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Søm, Grimstad oktober 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Soppen har ingen matverdi
Farge Gråhvit-snøhvit
Størrelse 4-10 cm bred, 4-10 cm høy
Hatt Klokkeformet til hvelvet, glatt, stripet, halvt gjennomskinnelig. I fuktig vær er hatthuden nesten gelatinøst slimet
Underside Skiver er hvite, fjernstilte, voksaktige.
Sporer  
Stilk Stilken er seig og ofte bøyd. Den har hudring med hvit stripet overside, ofte mørk grå underside. Under ringen er stilken hvit og furet på langs, nedenfor mørkere og noe utvidet
Kjøtt Hvitt kjøtt, ingen utpreget lukt og smak
Voksested Vokser i knipper høyt oppe på døde eller skadde stammer av bøk. Relativt vanlig i områder med mye bøk
Tid Høst
 
Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006