Home

Ragglærsopp

Stereum hirsutum
Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Fot
 
 
Foto Kristin Vigander La Gomera januar 2014 Foto Kristin Vigander La Gomera januar 2014