Home

Ramaria broomei

Ramaria broomei
FotoTove Hafnor Dahl Alvekilen Tromøy sept.06FotoTove Hafnor Dahl Alvekilen Tromøy sept.06FotoTove Hafnor Dahl Alvekilen Tromøy sept.06
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
SVÆRT SJELDEN. FUNNET AV TOVE HAFNOR DAHL SOM FØRSTE REGISTRERTE FUNN I NORGE
Familie
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested
Tid
Andre som ligner