Home

Ramaria subbotrytis

Ramaria subbotrytis
Foto Norman Hagen Stavnes 25. august 2008
Mikroskopert av Kåre Homble
Foto Norman Hagen Stavnes 31. august 2008 Foto Norman Hagen Stavnes 31. august 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
SVÆRT SJELDEN. Ett usikkert funn i Vestfold. Funnet av Norman Hagen på Stavnes (TE)
Familie
Farge Rosenrød, ofte med gule grenspisser
Størrelse 4-7 cm høye, 3-5 cm brede
Fruktlegemer Rikt grenet, hovedgrenene går ut fra en felles basis eller kort stilk
Underside  
Sporer gultonet
Stilk
Kjøtt Hvitt, rosatonet i grenene. Uspiselig. Ubetydelig lukt og smak.
Voksested Sjelden, - kan med litt flaks finnes i kalkrike områder i Mellom- og Syd-Europa
Tid Høst