Home
Raspparasollsopp
Lepiota hystrix
Foto Kristin Vigander Håøya oktober 2006Foto Kristin Vigander Håøya oktober 2006Foto Kristin Vigander Håøya oktober 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Fot
Kjøtt
Voksested
Tid
Andre som ligner