Home

Hvit ringløs fluesopp

Amanita vaginata var alba
 
Foto Norman Hagen Lom august 2004
(Jeg er litt usikker på om dette er hvit eller grå ringløs fluesopp)
   
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

De ringløse fluesoppene er spiselige etter forvelling, men det advares mot forveksling

Farge Hvit, lysegrå, oker, gråbrun, gulbrun, rødbrun
Størrelse
Hatt Tynn hatt som er kamstripet i kanten
Skiver Tette hvite skiver
Sporer Hvite
Stilk Høy stilk som smalner oppover
Fot
Voksested
Tid
Andre som ligner Andre fluesopper som har mistet ringen