Home

Fagerriske

Lactarius hysginus

Foto Kristin Vigander Halden (kjuketreff) oktober 2014 Foto Kristin Vigander Halden (kjuketreff) oktober 2014 Foto Kristin Vigander Halden (kjuketreff) oktober 2014
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Rødbrun, lær-eler okerbrun, noen ganger purpurflekket sonet mot kanten.
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Hatthuden klebrig i fuktig vær.
Skiver Tette, svakt nedløpende. Først fløtegule, senere okergule. Hvit melkesaft.
Sporer Fløtegult
Stilk 4-5 cm høy, 1,5-2,5 cm tykk. Tappformet . Fløtegul til blekbrun, av og til noe gropet.
Voksested Fuktig blandingsskog med blant annet gran og bjørk.
Tid sommer-høst. Mindre vanlig, men er funnet i hele landet.
Forvekslingsarter  
 
 
Foto Kristin Vigander Halden (kjuketreff) oktober 2014 Foto Kristin Vigander Halden (kjuketreff) oktober 2014