Home

Granmatriske

Lactarius deterrimus
Foto Kristin Vigander Hole 4.september 2005    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Lyst orange, ofte med konsentriske mørke soner, går gradvis over til grønnlig.
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Først hvelvet med innrullet kant, i løpet av kort tid flat eller grunt traktformet, svakt klebrig.
Skiver Tilvokste eller kort nedløpende, temmelig tette, oransje, med mørke flekker som eldre.
Sporer Blekt okerfarget sporepulver
Stilk Jevntykk, slett, oransje. Etterhvert hul.
Voksested Bundet til gran, på fuktig eller næringsrik mark, f.eks. gammel åkerjord som er beplantet med gran.
Tid sensommer-høst
 
   
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013