Home
Lactarius leonis
(Har ikke norsk navn - men Løveriske kunne passe)
  Lactarius leonis
 
Foto Tove Hafnor Dahl Sagvannet september 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Sagvannet september 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Sagvannet september 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Meget sjelden
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Skiver  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner