Home

Rød fluesopp

Amanita muscaria
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Enebakk september 2006 Foto Kristin Vigander Enebakk september 2006
     
     
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Mange fargenyanser, - rød, gulorange, orange
Størrelse 6-15 cm bred, 8-20 cm høy
Hatt Hvelvet til avflatet hatt med glatt eller svakt furet kant og hvite skjell på hatthuden.
Skiver Tette hvite eller hvitaktige skiver
Sporer Hvitaktige
Stilk Hvit stilk med velumrester.
Fot Oppsvulmet stilkbasis, mangler den løse sliren flere andre fluesoppen har (f.eks. hvit fluesopp).
Voksested Vanlig i hele landet. Vokser med bjørk og gran, oftest på sur grunn. Vokser i grupper eller ringer ved trær.
Tid sommer - høst
Andre som ligner

 

Foto Tove Hafnor Dahl august 2008 Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013