Home

Rødnende parasollsopp

  Macrolepiota rhacodes
Foto Kristin Vigander Kjekstadmarka 14.september 2006 Foto Kristin Vigander Kjekstadmarka 14.sept 06 Foto Kristin Vigander Kjekstadmarka 14.september 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Spiselig, men kan gi magebesvær.
Farge Brun
Størrelse 5-15 cm diameter, 10-15 cm høy.
Hatt Konsentriske, lysebrune skjell på hatten. Hvelvet som ung, avflatet som eldre. Hattkanten er tjafsete.
Underside  
Sporer  
Stilk Stilken har en fremtredende dobbelt ring, og er glatt til fibret.
Fot Foten har en knoll som er opp til 4 cm bred.
Kjøtt Hvitt kjøtt, som blir sterkt gulrotfarget ved skade.
Voksested Barskog, fet hagejord, ofte maurtuer.
Tid  
Andre som ligner Stor parasollsopp
 
Foto Kristin Vigander Kjekstadmarka 14.september 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen oktober 2021 Foto Kristin Vigander Tøyen oktober 2021