Home

Stor eggrøyksopp

  Bovista nigrescens
 
Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Kristin Vigander, Veddö Sverige juni 2013. Artsbestemmelse usikker  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Eggrøyksopp er spiselig og god som ung
Farge Hvit-kremhvit - blir mørkebrun etterhvert
Størrelse 4-8 cm
Beskrivelse Fruktlegemet er egg- eller kulerundt. Først hvitt og glatt, men når ytterhuden har flaket av, blottes en svart, papirtybb innerhud. Basaldel mangler helt.
Kjøtt  
Sporer Sporemassen er først hvit, senere rødbrun.
Stilk  
Fot  
Voksested Gressmark. Vanlig i hele landet.
Tid Sommer og høst
Andre som ligner Liten eggrøyksopp - bovista plumbea