Home

Gul potetrøyksopp

Scleroderma citrinum

Foto Kristin Vigander Stokke Skravestad oktober 2010
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder

Foto Kristin Vigander Stokke oktober 2010 Foto Kristin Vigander Stokke oktober 2010
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Gul potetrøyksopp er giftig
Farge Gult til grågult, kan være flekkvis irrgrønn
Størrelse 5-12 cm bred
Beskrivelse Fruktlegemet nesten rundt,ovalt eller pæreformet. Grovt vortet eller skjellet. Etterhvert ruteaktig oppsprukket.
Kjøtt Kjøttet er hvitt, men blir etterhvert grønngult og tilslutt brunaktig. Sporene dannes i sopens øvre, utvidete del og spres som brun røyk gjennom en toppstilt munning.
Sporer Kulerunde sporer
Voksested Mager, torvaktig løv-og blandingsskog. Ganske vanlig sør i landet, sjelden nordpå.
Tid Sommer - høst
Forvekslingsarter
 
   
Foto Krisitn Vigander Lesja oktober 2021